You are currently viewing אילן קצ'נס החל בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית:  "יתרום להעלאת יהודים לישראל"

אילן קצ'נס החל בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית: "יתרום להעלאת יהודים לישראל"

אילן קצ'נס, באמצעות הארגון החברתי שהקים, "חלומות מתגשמים" החל בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, בהשקת מיזם אשר מטרתו לספק עבודה לעולים חדשים המתגוררים במרכזי קליטה. המיזם של חלומות מתגשמים והסוכנות היהודית, יכלול מיון ובחינת צרכים תעסוקתיים של עולים חדשים המתגוררים במרכזי קליטה, ובהתאם לממצאים, יספק להם הכשרה מקצועית ועבודה בתחום. לפני מספר שבועות קיים אילן קצ'נס פגישה עם יו"ר הסוכנות היהודית ויו"ר מפלגת העבודה לשעבר, יצחק (בוז'י) הרצוג, שם הרצוג בירך את קצ'נס על נכונותו לקחת את המיזם, וכבר בימים אלה החל הארגון בביצוע המעשי של המיזם.

כנסו לקרוא את הכתבה מ-Ynet מקבוצת ידיעות אחרונות על אילן קצ'נס ומיזם חלומות מתגשמים.

 

Rate this post