You are currently viewing אילן קצ'נס התראיין לחדרי חרדים וסיפר על מיזם חברתי עם הסוכנות היהודית

אילן קצ'נס התראיין לחדרי חרדים וסיפר על מיזם חברתי עם הסוכנות היהודית

היזם והנדבן אילן קצ'נס, התראיין ל"בחדרי חרדים" וסיפר על המיזם החברתי החדש שלו עם הסוכנות היהודית. קצ'נס, באמצעות הארגון החברתי חלומות מתגשמים, ישתף פעולה עם הסוכנות היהודית בראשות יצחק (בוז'י) הרצוג במיזם שתכליתו מציאת עבודה לעולים חדשים. המיזם החדש, יכלול אבחון תעסוקתי, הכשרה מקצועית ואף השמה בתעשייה המתאימה.

קצ'נס סיפר כי: "יישום התכנית יתחיל בשבועות הקרובים, וכפי שסיכמתי עם מר הרצוג, אנחנו נשקיע רבות במיזם החדשני הזה, לטובת העולים שמגיעים לישראל…בשנים האחרונות, ישנו גל עלייה מבורך מארצות שונות – מאירופה, ארה"ב וכמובן אפריקה ורוסיה. לכל עולה, "חלומות מתגשמים" יעניק סל הכשרה ויעזור במציאת מקום עבודה, שיתאים כמו חליפה לצרכי העולה החדש".

Rate this post