You are currently viewing "הרבה חברות מגיעות לחדלות פרעון או לפירוק, עקב כך שאין להן חזון כתוב וברור"

"הרבה חברות מגיעות לחדלות פרעון או לפירוק, עקב כך שאין להן חזון כתוב וברור"

אילן קצ'נס, איש עסקים המומחה בהבראת חברות למעלה משני עשורים, מתייחס בראיון לאתר YNET, לקריסת רשתות האופנה והריהוט בישראל בשנה האחרונה.  במהלך הראיון, אמר קצ'נס כי להרבה חברות אין חזון ויעד ברורים, ולכן הם מוצאים את עצמם במשברים כלכליים ובבעיות תזרימיות.

וכך הוא אומר: "היום, כל בעל עסק או חברה ישר רוצה לגלגל מיליונים. הוא לא מבין שהשלב הראשון בהקמת חברה הוא כתיבת חזון וקביעת יעדים. אף על פי שזה נשמע מוזר – לכתוב חזון ויעדים לחברה שרק קמה או שטרם קמה, זה מה שצריך לעשות".

Rate this post