You are currently viewing מתוך YNET: "התייר הישראלי, רואה, לומד ומכיר מהם סטנדרטים בינלאומיים בבתי המלון"

מתוך YNET: "התייר הישראלי, רואה, לומד ומכיר מהם סטנדרטים בינלאומיים בבתי המלון"

אילן קצ'נס, מייסד חברת K.TESORO Design, התראיין ל-YNET וטען כי בעקבות דירוג הכוכבים החדש של משרד התיירות, על בתי המלון להשקיע, לשפץ ולהחליף ריהוט פשוט ומיושן, בריהוט ובאביזרי עיצוב חדשים ומודרניים.

"נחשפתי ליצרנים ולמותגים האיטלקיים, שהיו המילה האחרונה בתחום הריהוט היוקרתי. מכאן ששיתוף הפעולה בגזרת בתי המלון היה חייב להתבצע נוכח השינויים שענף זה חווה בשנים האחרונות, נוסף לשיטת דירוג הכוכבים", טען קצ'נס.

Rate this post